Serwis - Sklep Serwis AGD Tczew ProDom

Idź do spisu treści

Menu główne

Serwis

 
 

Serwis

 
 

W tym dziale znajdą Państwo niezbędne informacje z zakresu działalności serwisu naprawczego firmy ProDom. Na dodatkowe pytania z Państwa strony dotyczące pracy serwisu odpowie Nasz wykwalifikowany personel.

 
 
 

       
 

 

ul. Czyżykowska 68
83-110 Tczew

woj. pomorskie

 

 

tel: (058) 531 18 07

 

 

serwis@prodom.media.pl

 
 
 
 

1.  Wykonujemy naprawy gwarancyjne następujących producentów:

 
 • Whirlpool

 • Amica

 • Gorenje

 • Haier

 • Teka

 • Saeco

 • Zelmer

 • MPM

 • Metrix

 • Mora

 • Candy

 • Brandt

 • Hoover

 • Ravanson

 • Grass

2.  Naprawy odpłatne

 

Wykonujemy naprawy pogwarancyjne sprzętów AGD w/w producentów oraz wielu innych. Poniżej podajemy  wybrane naprawy (najczęściej spotykane):

 

PRALKI

   
 • Wymiana programatora

 • Wymiana pompy wylewającej

 • Wymiana ułożyskowania bębna

 • Wymiana rur gumowych wewnętrznych

 • Wymiana drobnych elementów zewnętrznych

 

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

   
 • Przełożenie drzwi

 • Wymiana sprężarki z napełnieniem

 • Wymiana termostatu

 

KUCHNIE MIKROFALOWE

   
 • Wymiana panelu sterującego, transformatora, magnetronu

 • Sprawdzenie na wyciek mikrofal

 

ODKURZACZE

   
 • Wymiana wirnika

 • Wymiana wyłącznika

 • Wymiana przewodu sieciowego

 • Wymiana łożysk

 • Wymiana szczotek

 • Naprawa silnika ( łożysko, szczotka, wirnik )

 

ROBOTY KUCHENNE

   
 • Wymiana kół zębatych

 • Wymiana przewodu

 • Wymiana wirnika

 

CZAJNIKI BEZPRZEWODOWE

   
 • Wymiana grzałki

 • Wymiana wyłącznika

 

PRALKI

   
 • Drobna usterka: upalony przewód, poprawa połączeń mechanicznych, udrożnienie wężyków, poprawa luźnego zacisku

 • Sprawdzenie bez dokonania naprawy

 • Wymiana fartucha (uszczelka zbiornik - obudowa )

 • Wymiana zbiornika , bębna, obudowy

3.  Gwarancja na wykonane usługi

 

Serwis udziela gwarancji na wykonane usługi tylko w wypadku gdy uszkodzeniu uległa część wymieniona wcześniej przez serwis.
Czas trwania gwarancji: od 3 do 12 miesięcy.

4.  Gdy chcesz zamówić część

 

Gdy chcesz zamówić część zamienną lub podzespół - potrzebny nam jest:

   
 • Nr fabryczny

 • Kod sprzętu ( nr seryjny , n/s) - w przypadku Gorenje - nr artykułu.

 

Powyższe informacje można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub tabliczce znamionowej sprzętu. Tabliczka znamionowa może być umieszczona :

   
 • Chłodziarkozamrażarki ( w wewnętrznej komorze chłodziarki; po wysunięciu dolnej szuflady na warzywa )

 • Pralki ( z tyłu )

 • Kuchnie ( z boku, z tyłu, po wysunięciu dolnej szuflady )

           

5.  Ogólne warunki gwarancji i uwagi dla użytkowników

 
 • SERWISANT udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.

 • W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostaną one Bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ( powiadomienia SERWISANTA ).

 • Okres gwarancji wynosi xx (zależnie od zawartej umowy z producentem/dystrybutorem sprzętu) miesiące od daty podanej na dowodzie zakupu i odnotowanej na karcie gwarancyjnej.

 • Uszkodzenia sprzętu będące skutkiem:

   
 • niewłaściwej eksploatacji ( nieprzestrzegania instrukcji obsługi ),

 • nieprawidłowego montażu,

 • zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca, np. uszkodzenia powstałe w czasie transportu, uszkodzenia mechaniczne powierzchni lakierniczej, szkła itp.

 • używania niewłaściwych środków eksploatacyjnych, takich jak proszki do prania, sól regeneracyjna, środki czyszczące i konserwujące są objęte gwarancją.

 
 • Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych i chemicznych; części szklanych, żarówek, płyt katalitycznych oraz czynności przewidzianych w instrukcji, które użytkownik powinien wykonać we własnym zakresie, np. wymontowanie fabrycznych blokad zabezpieczających na czas transportu, zainstalowania sprzętu, przygotowania Instalacji elektrycznej. W przypadku drobnego sprzętu AGD wyłączone są elementy ulegające naturalnemu zużyciu (noże i tarcze tnące, głowice golące , szczotki, żarówki itp.) oraz akcesoria ( takie jak worki na kurz ,filtry itp.). Gwarancja nie obejmuje również skutków zanieczyszczenia sprzętu pyłami ( np. magnetofonów i optyki odtwarzaczy CD), używania niewłaściwych kaset magnetofonowych, nieoryginalnych płyt CD.

 • Wszelkie naprawy i przeróbki wyrobu dokonywane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez SERWISANTA powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji użytkownik jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu serwisanta według cennika warsztatu serwisowego.

 • Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli posiada wpisana datę sprzedaży potwierdzoną podpisem i pieczęcią firmowa jednostki handlowej, jest bez skreśleń i poprawek oraz ( w przypadku kuchni elektrycznej lub gazowej oraz płyty grzewczej do zabudowy ) posiada adnotację o podłączeniu do instalacji elektrycznej lub gazowej przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.

 • Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykonanych xx (jak w pkt 3,powyżej ) napraw i wystąpi kolejna wada potwierdzona przez punkt serwisowy SERWISANTA.

 • Sprzęt jest przeznaczony do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

 • Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

6.  Zanim zgłosicie Państwo usterkę do serwisu

 

Z doświadczenia serwisowego wynika, że nie wszystkie problemy jakie mają użytkownicy ze sprzętem AGD wiążą się z usterkami i wymagają przyjazdu serwisanta.

Często wyjaśnienie napotkanych problemów okazuje się bardzo proste po przeczytaniu instrukcji  obsługi. Niestety wielu użytkowników sprzętu je lekceważy. Niesłusznie ! Naprawdę warto przynajmniej ją przejrzeć i zwrócić uwagę przede wszystkim na fragmenty wyróżnione w tekście jako szczególnie warte uwagi.
Przed zgłoszeniem awarii do serwisu prosimy o sprawdzenie następujących rzeczy :

   
 • Czy źródłem problemów nie jest niesprawna sieć elektryczna lub wodna ( obluzowany kontakt , iskrzenie lub grzanie w kontakcie, wahania napięcia, chwilowy brak wody lub jej za małe ciśnienie itp.)

 • Czy jesteśmy pewni (dotyczy to głównie sprzętu niedawno nabytego) przeznaczenia wszystkich przycisków ,pokręteł itp. Często bowiem wystarczy sięgnąć instrukcję obsługi i wszystko staje się jasne (a np. rzekomo niesprawna pralka pierze w najlepsze).

 • Czy odczekaliśmy 2 godziny z włączeniem chłodziarki po przywiezieniu jej do domu (proszę zwrócić uwagę, że w czasie transportu chłodziarka może być przechylona nie więcej niż o 45 stopni od pionu ! ).

 

Zwracamy uwagę na umieszczony wewnątrz chłodziarki przycisk szybkiego mrożenia. Niedopuszczalne jest jego stałe włączenie. Grozi trwałym uszkodzeniem sprężarki. Wyraźnie informuje o tym instrukcja obsługi !

7.  Trzeba wezwać pomoc

 

Posiadacz ważnej karty gwarancyjnej ma prawo nieodpłatnego zamówienia wizyty serwisanta w przypadku  awarii sprzętu o wadze przekraczającej 10 kg. Pozostałe sprzęty trzeba niestety dostarczyć do punktu serwisowego.

Jeżeli uznacie Państwo ,że wezwanie serwisu jest uzasadnione to PRZED SIĘGNIĘCIEM PO SŁUCHAWKĘ telefonu prosimy o przeczytanie poniższych uwag .

   
 • Karta gwarancyjna zawiera dane o sprzęcie i jest ważna wtedy, gdy jest wypełniona , podstemplowana w sklepie nie minął jeszcze okres podany okres gwarancyjny. Niezbędnym załącznikiem do karty jest dowód zakupu (mówi o tym adnotacja na karcie) czyli faktura lub paragon z kasy fiskalnej (nie jest nim np. kartka z pieczątką sklepu). Z karty gwarancyjnej będą nam potrzebne następujące dane :

     
 • Typ i model sprzętu

 • Data zakupu

 • Numer fabryczny

   
 • Ponieważ, niektóre modele sprzętu występują w kilku odmianach prosimy o spisanie z tabliczki znamionowej (znajdziecie ją Państwo wewnątrz chłodziarki u dołu na lewej ściance lub po otwarciu drzwiczek pralki )

 • Numeru artykułu

 • Prosimy o możliwie precyzyjne podanie objawów uszkodzenia oraz tego od kiedy one występują . Podanie dokładnych danych przyczyni się do szybszej i skutecznej naprawy sprzętu.

8. Logowanie się w celu sprawdzenia stanu naprawy

 

Każda osoba, posiadająca dostęp do internetu, może monitorować na bieżąco stan naprawy oddanego do serwisu PRODOM sprzętu. Warunkiem jest zalogowanie się : podanie loginu i hasła nadanych przez pracownika serwisu w momencie wprowadzania naprawy do systemu. Powyższe dane widnieją na dokumencie potwierdzającym oddanie sprzętu do serwisu. Interfejs logowania umieszczony jest na stronie startowej, w lewym MENU u góry.

           
           
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego